Sep

27

propuneri de suplimentare a ordinii de zi

Invitatie+suplim.OZ__ 29.09.2022PROIECT HCL-centru comunitar integrat cu anexePROIECT H.C.L.-rectificare de buget-sept. 2022

Sep

22

Materiale sedinta C.L. -29.09.2022

formulare anexeMateriale sedinta C.L.. -29.09.2022

Sep

21

Proiect HCL-amenajare alei Bloc Paltin

Proiect HCL -amenajare alei Bloc Paltin

Proiect HCL-aprobarea Regulamentului local privind implicarea publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajarea teritoriului si urbanism

Sep

12

Proces verbal sedinta C.L. 17.08.2022

Proces verbal 17.08.2022-

Sep

8

Materiale sedinta C.L.- 12.09.2022

Proiect HCL rectificare buget, cu Anexe -12.09.2022PROIECT HCL- reprez. CL in CA ,CEAC,scoli-2022-2023 Proiect HCL-aprobare RAPORT ACTIVITATE ASISTENTI PERSONALI Proiect HCL -aprobare delegare CMID + Anexa 1

Sep

7

Proiect HCL scutire la plata majorari de intarziere

Proiect HCL scutire penalitati ,majorari-2022

Aug

29

ANUNT privind reprogramarea sedintei convocate pentru data de 30.08.2022

Sedinta C.L. Liești,  convocată pentru data de 30.08.2022,   SE REPROGRAMEAZA  conform Dispozitiei nr. 312/29.08.2022, pentru luna septembrie, la o dată ce se va stabili ulterior, funcție de prioritatile identificate. Primar, Iulian BOT

Aug

24

Materiale sedinta C.L. -30.08.2022

Materiale de sedinta C.L. 30.08.2022

Aug

23

Proiect HCL -aprobare delegare CMID + Anexa 1(Ecoserv)

Proiect HCL -aprobare delegare CMID + Anexa 1