19.07.2017-Pubicatii de casatorie

Indicatori aferenti executiei bugetului local

INVITATIE 21.07.2017Proiect HCL de completare a HCL 23 din 2017PROIECT HCL-acceptare UAT Grivita -ADI APA-CANAL proiect HCL-aprobare NC si TP drum-Str. Dreptatii proiect HCL-aprobare NC si TP parcare proiect HCL – aprobare NC si TP -gard stadionProiect HCL virari de credite intre capitole bugetareI

Publicatie de casatorie

Publicatii de casatorie

P.V. 5610-G- si anunt colectiv 5611-G

Anunt concurs

3 Publicatii de casatorie

Oferta de vanzare nr. 51

Rezultat selectie dosare Proiect H.C.L. salarizare -2017