Jun

13

MODELE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE

100+FormularEDITABIL_DeclaratieAvere_Legea176_2010_Anexa1 102+FormularEDITABIL_DeclaratieInterese_Legea176_2010_Anexa2

Jun

3

Declaratiie de avere, declaratie de interese, ghid de completare

Formular_DeclaratieAvere Formular_DeclaratieInterese Ghid_Avere_iterese_Sep2010

May

27

Formulare declaratii de avere si declaratii de interese

Formular_DeclaratieIntereseFormular_DeclaratieAvere