Dec

30

Oferta de accepare

comunicare de acceptare a ofertei de vanzare 66, 67

Dec

30

Informare ref. decizii ale Camerei de Conturi Galati

Decizie prelungire termen pt. realizare masuri dispuse prin Dec. nr. 22 din 2012 decizia nr. 33 din 20.11.2015-2015 a Camerei de Conturi GL