Apr

11

Procese verbale sedinte CL 20.02.2023 -30.03.2023

Proces verbal 30.03.2023Proces verbal 20.03.2023 Proces verbal 10.03.2023 Proces verbal 20.02.2023

Apr

11

suplimentare ordine de zi sedinta CL 12.04.2023

Proiect H.C.L.-participarea la Programul privind casare a autovehiculelor uzate, în cofinantare cu Administratia Fondului de Mediuaia Fondului de Mediu